Styrelse

Styrelse

Styrelse 2019

Under årsmötet (9/3) valdes dessa medlemmar till att ingå i Streetbears styrelse

Roller till olika ansvarsområden valdes också in.


STYRELSE:


Ordförande: Bert-Åke "Bertan" Karlsson

Sekreterare: Marlene Heginuz

Kassör: Berit Carlsson

Suppleanter: Daniel Alm, Malin Lindström

Ledamot: Bengt Carlsson, Alf Norén, Johan From

(Revisorer:)

Firmatecknare: Bert-Åke (ordf.) & Berit (kassör)

Valberedning: Marina Johansson & Christer Jakobsson


Övriga roller i klubben:


Lokalansvarig: Bert-Åke & Anna-Lena Karlsson

Webb: Kristin Andersson

Studiecirkelansvarig: Anna-Märta Brännström

Festkommité: Håkan Brännström, Monica Johansson, Johan From, Alexander Johansson

Streetbears